Home > Disclaimer

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van AIXAM MEGA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AIXAM MEGA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. AIXAM MEGA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg.
Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Hoewel AIXAM MEGA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AIXAM MEGA niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.